<strong> 
 wie jij bent"" class="carr_foto" >

Nieuws

12 december 2022

Per 1 augustus samen op één locatie in Tanthof-Oost

Basisschool SpringWijs bestaat nu bijna een half jaar. We zien en ervaren dat de samenwerking als nieuw team goed verloopt, het onderwijs krijgt steeds beter de vorm die we als SpringWijs willen aanbieden en zien activiteiten ontstaan waar beide locaties integreren.
Preview foto
Het eerste jaar zijn we gestart op twee locaties. Voor dit jaar was dat fijn, omdat er niet hals over kop verhuisd moest worden. Tijdens het gehele fusietraject heeft het team altijd aangegeven zo snel mogelijk in één gebouw te willen zitten, los van de nieuwbouw. Dit is ons dan ook gelukt. Het schooljaar 2023-2024 zullen we met geheel SpringWijs gehuisvest zijn aan de Fuutlaan.

 

Dit levert ons onder andere de volgende voordelen ten opzichte van de huidige situatie op:

 

  • Het team van SpringWijs kan de volgende fase in gaan om echt één team te worden en hierdoor samen het onderwijs nog beter vorm te geven en gebruik te maken van elkaars expertise. Dit komt volledig ten goede aan de kwaliteit van onderwijs die wij de kinderen bieden.
  • Financiële voordelen: omdat we minder kwijt zijn aan vaste lasten zoals gas/elektriciteit, schoonmaak, etc. zijn er meer middelen beschikbaar ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen.
  • We kunnen ziekte of afwezigheid van leerkrachten nog beter opvangen, omdat we meer mankracht hebben op de locatie.