<strong> 
 wie jij bent"" class="carr_foto" >

Schoolkosten / vrijwillige ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de volgende bedragen vastgesteld voor de vrijwillige bijdrage aan de oudervereniging van onze school:

 

ouderbijdrage voor een gezin met 1 kind

€ 44,50

ouderbijdrage voor een gezin met 2 kinderen

€ 63,-

ouderbijdrage voor een gezin met 3 of meer kinderen

€ 75,-

 

Daarnaast zijn de volgende aanvullende bijdragen vastgesteld (prijs per kind):

 

schoolreis groep 1 en 2

€ 20,-

schoolreis groepen 3 t/m 7

€ 30,-

werkweek groep 7

€ 60,-

schoolkamp groep 8

€ 100,-

 

Betaling van deze ouderbijdrage is altijd vrijwillig en ook als u niet betaalt / kunt betalen mag uw kind gewoon mee en/of meedoen aan de georganiseerde activiteiten.

  

Schoolkostenregeling via de Delftpas

Voor ouders met een laag inkomen heeft de gemeente Delft een speciale schoolkostenregeling. Vanaf dit schooljaar loopt dit via de Delftpas. Meer informatie over deze regeling vindt u HIER.

Digitaal schoolkostensysteem via ouderportaal

Ouders ontvangen via ons ouderportaal Social Schools een betaalverzoek van de oudervereniging.