<strong> 
 wie jij bent"" class="carr_foto" >

Schoolkosten / ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de volgende bedragen vastgesteld voor de vrijwillige bijdrage aan de ouderraad van de Derde Werelddreef en de oudervereniging van de Fuutlaan:

 

ouderbijdrage voor een gezin met 1 kind

€ 44,50

ouderbijdrage voor een gezin met 2 kinderen

€ 63,-

ouderbijdrage voor een gezin met 3 of meer kinderen

€ 75,-

 

Daarnaast zijn de volgende aanvullende bijdragen vastgesteld (prijs per kind):

 

schoolreis groep 1 en 2

€ 20,-

schoolreis groepen 3 t/m 7

€ 30,-

werkweek groep 7

€ 60,-

schoolkamp groep 8

€ 100,-

 

Schoolkostenregeling via de Delftpas

Voor ouders met een laag inkomen heeft de gemeente Delft een speciale schoolkostenregeling. Vanaf dit schooljaar loopt dit via de Delftpas. Meer informatie over deze regeling vindt u HIER.

Digitaal schoolkostensysteem via ouderportaal

Ouders ontvangen via ons ouderportaal Schoudercom een bericht van de ouderraad / oudervereniging.