<strong> 
 wie jij bent"" class="carr_foto" >

Ouders

Een goede samenwerking tussen school en ouders draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het is daarbij van belang dat wij u als school goed informeren, samen een goede gesprekspartner zijn, u ons goed op te hoogte houdt van wat er thuis speelt en vooral ook samen de slingers ophangen.

Communicatieplan

Het schooljaar start met een kennismakingsgesprek, dit gesprek vindt in de eerste weken plaats. Na dit gesprek maakt u samen met de leerkracht het communicatieplan. In dit plan staat de volgende keer dat jullie elkaar weer spreken en op welke manier dat is. 

Nieuwsbrieven

Iedere maand ontvangt u een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrieven vindt u informatie over de onderwijskundige ontwikkelingen in de school en andere algemene informatie.

Ouderportaal

Voor de communicatie tussen school en thuis gebruiken wij het ouderportaal Social Schools. Middels dit portaal ontvangt u de nieuwsbrieven, meldingen over activiteiten en kunnen leerkrachten en u berichten naar elkaar versturen. Verder bent u zelf verantwoordelijk, in het kader van de AVG, voor wie u uw persoonsgegevens openbaar maakt.

Lees verder >>

Hulp bij activiteiten

Naast de vaste schoolse activiteiten doen wij ook andere activiteiten om ons onderwijsaanbod nog rijker te maken. Zoals bijvoorbeeld bezoeken aan musea, theaters of sportieve activiteiten. Leerkrachten kunnen en mogen deze activiteiten niet alleen bezoeken. Daarom vragen wij u om waar het kan een actieve rol te vervullen als begeleider tijdens deze activiteiten. De kinderen zijn u heel erg dankbaar, want dit zijn de activiteiten die bij blijven.

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad bestaande uit leerkrachten en ouders. De raad heeft op een aantal schoolse zaken instemmings- en/of adviesrecht. De afgelopen jaren zijn zij bijvoorbeeld heel erg actief betrokken geweest bij de fusie, maar stemmen ook jaarlijks in met het schoolondersteuningsplan. Wij vinden de rol als critical friend het belangrijkst. Het houdt ons namelijk scherp en geeft ons inzicht waarmee we op de goede weg zijn.

Lees verder >>

Oudervereniging

Naast ouders die actief betrokken zijn, de medezeggenschapsraad hebben wij ook een oudervereniging. De ouders in deze vereniging organiseren en ondersteunen diverse activiteiten in school zoals Sinterklaas, Kerstmis en het zomerfestival, maar stellen ook financiën beschikbaar voor de IPC-uitjes.

Lees verder >>

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij aan ouders een vrijwillige bijdrage om activiteiten extra glans te geven. De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de ouderraad bepaald en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. Het bedrag wordt middels Social Schools aan u gecommuniceerd.

Lees verder >>